Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด