Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร ๒ ชั้น) โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล (อาคาร ๒ ชั้น) โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด