Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) (สำหรับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้้อโรค และน้ำยาฆ่าแมลง) ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์ ชนิด 4 หัวพ่น จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) (สำหรับพ่นนำยาฆ่าเชื้อโรค และน้ำยาฆ่าแมลง) ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์ ชนิด 4 หัวพ่น จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่รถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๖๐๔ ตรัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตกโรงเรียบนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้าที่ 6 จาก 196