Cover4.jpg

ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำที่แปรงฟันนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรีสากล จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรีสากล จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผ้าเต็นท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.ื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ป้องกันฯ) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 296 จาก 301