Cover4.jpg

ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาแก๊ส จำนวน ๔ เตา พร้อมถังแก๊ส สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฌาปนสถานในเขตเทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฌาปนสถานในเขตเทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณูปโภค ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 9 จาก 304