Cover4.jpg

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมใหญ่รถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน 80-5604 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

หน้าที่ 1 จาก 12