Cover4.jpg

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครตรัง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างอาคารงานรักษาความสะอาดพร้อมโรงจอดรถ

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลนครตรัง (โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้าที่ 1 จาก 18