ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรีย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัญวรรณ จิตราวุธ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ น

Read more