การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   
   

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมของนักเรียนชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและห้องคหกรรม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) Read More...

- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563... Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนจำนวน 145 รายการ Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและห้องคหกรรม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมของนักเรียนชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) Read More...

- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ Read More...

- ประกาศประกวดราคาซื้อกล้่องจุลทรรศน์และกล้องโทรทรรศน์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 Read More...

- การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563) Read More...

- ประกาศมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี Read More...

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในช่องทางประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครตรัง Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563) Read More...

- การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลนครตรัง Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563) Read More...

- แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 Read More...

- รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Read More...

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563) Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563 Read More...

- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563 Read More...

- ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย... Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563 Read More...

- คำสั่งเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดตรัง (เพิ่มเติม) Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 Read More...

- ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563 Read More...

- ประกาศคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563 เรื่อง... Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง... Read More...

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเข้าอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง... Read More...

- การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง... Read More...

- การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก... Read More...

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ในตำแหน่งพนักงานจ้างกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง Read More...
   

ความรู้เกี่ยวกับ COVID - 19  

   

จุดติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

วันนี้ 47

เมื่อวานนี้ 58

สัปดาห์นี้ 250

เดือนนี้ 296

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 54017

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

   

นางฟ้าสาร (เมษายน - พฤษภาคม 2563)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2562