ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เข้าสอบสัมภาษณ์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษเน้น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (S.M.E.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more