Cover4.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการจัดตั้งชมรมอาหารถนนคนเดินสถานีรถไฟตรัง

ร่วมการประชุมเพื่อจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการอาหารถนนคนเดินสถานีรถไฟตรัง 
วันที่ 27 เมษายน 2565 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นายสุวัฒนา เชาวนาพันธุ์ และ นายชโยดม พงษ์ปิ่น สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เขต 1 เป็นประธานฯ และร่วมการประชุมเพื่อจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการอาหารถนนคนเดินสถานีรถไฟตรัง โดยมี นายสุธรรม เศรษฐพิศาล อุปนายกผู้ประกอบการอาหารภาคใต้ มาร่วมพบปะพูดคุยกับพ่อค้า-แม่ค้า ที่จำหน่ายอาหารภายในตลาดถนนคนเดินสถานีรถไฟตรัง โดยในที่ประชุมได้มีการคัดเลือกประธานชมรมฯ เพื่อให้สามารถพัฒนาด้านการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารได้ดียิ่งขึ้น