Cover4.jpg

วารสารนางฟ้าสาร

 

  เด่นในฉบับ

  • ประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
  • ดำเนินการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มปลอดภัยถึงแขนประชาชน
  • นครตรังรวมพลังล้างเมือง

ดาวน์โหลด

 

  เด่นในฉบับ

  • ระดมเจ้าหน้าที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนน
  • เทศบาลนครตรังไม่ทิ้งประชาชนเร่งช่วยเหลือ ป้องกันโควิด 19
  • นายกเทศมนตรีร่วมพบปะและมอบนโยบายแก่หน่วยงานต่างๆ

ดาวน์โหลด

 

  เด่นในฉบับ

  • ภาพบรรยากาศวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้ง ฯ
  • เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ฯ
  • กิจกรรมพัฒนศักยภาพแกนนำ To Be Number One

ดาวน์โหลด

หน้าที่ 1 จาก 5