Cover4.jpg

วารสารนางฟ้าสาร

 

  เด่นในฉบับ

 • ประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
 • ดำเนินการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มปลอดภัยถึงแขนประชาชน
 • นครตรังรวมพลังล้างเมือง

ดาวน์โหลด

 

  เด่นในฉบับ

 • ระดมเจ้าหน้าที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนน
 • เทศบาลนครตรังไม่ทิ้งประชาชนเร่งช่วยเหลือ ป้องกันโควิด 19
 • นายกเทศมนตรีร่วมพบปะและมอบนโยบายแก่หน่วยงานต่างๆ

ดาวน์โหลด

 

  เด่นในฉบับ

 • ภาพบรรยากาศวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้ง ฯ
 • เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ฯ
 • กิจกรรมพัฒนศักยภาพแกนนำ To Be Number One

ดาวน์โหลด

 

  เด่นในฉบับ

 • คุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - 19 ระลอกใหม่
 • การแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 4
 • เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ดาวน์โหลด

 

  เด่นในฉบับ

 • งานประเพณีถือศีลกินผัก 2563
 • พัฒนาระบบคุ้มครอลผู้ไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชน
 • อบรมสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

ดาวน์โหลด

 

  เด่นในฉบับ

 • วันรพี ประจำปี 2563
 • รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกในพื้นที่ชุมชนหนองยวน และชุมชนบางรัก
 • โครงการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

หน้าที่ 1 จาก 5