Cover4.jpg

สินค้าและอาหารวิถีชุมชน

 
ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ-สกุล
(เจ้าของประกอบการ)
ที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย  เบอร์โทรศัพท์ ชุมชน
1 ข้าวตังหมูหยองนิตยา
ข้าวตังไก่หยองวรรณี
นางวรรณี เกียรติสุขจินดา 205 ถ.บ้านหนองยวน ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ข้าวตังหมูหยอง
ข้าวตังไก่หยอง
ตังกรอบ
088-1825155
089-2135686
บ้านหนองยวน 4
2 ขนมไข่เจ๊ผึ่ง นางอมรรัตน์ ดนตรี หลังตลาดสดเทศบาลนครตรัง ขนมไข่ 063-4308044 บางรัก
3 ขนมแม่ราตรี
(ชุมชนน้ำผุด)
นางสาวจารุวรรณ เจริญยิ่ง 40 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ขนมไทยฯลฯ 086-0700691 น้ำผุด
4 ฉวีวรรณแกงไตปลาแห้ง
(ชุมชนท่าจีน)
นางฉวีวรรณ ช่วยแจ้ง 251/1 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
แกงไตปลาแห้ง
เครื่องแกงฯลฯ
081-3964998
081-6065982
ท่าจีน
5 โกไข่บะจ่าง นายสายัณห์ ธนูศิลป์ 16 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
บะจ่าง 081-6918101 ย่านการค้า
6  - นายสมพร ไทรงาม 8 ถนนกันตัง ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ติ่มซำ 082-5312349 ย่านการค้า
7  - นางสาวขนิตฐา อายุก 6/72 ถนนเจิมปัญญา ซ.2 ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ขนมบัวลอย 081-0824996 ย่านการค้า
8  - นางอมรรัตน์ วิภูศักดิ์ 117-119 ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง 
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ไตปลาแห้ง 081-4151543 วิเศษกุล
9  - นางกรวีร์ ปานเล็ก 33/1 ซ.5 ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
สลัดโรล 062-7160152
099-0670317
วิเศษกุล
10  - นางอุทุมพร พานิชกุล 13/68 ซ.1 ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ห้าสหายทรงเครื่อง 081-0824996 วิเศษกุล
11  -  นายธงชัย เผือกวิไล 58/17 ซ.1 ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ลูกชิ้นทอด 062-2184176
062-5878283
วิเศษกุล
12  -  นางปฐิมา อ๋องสุวรรณ 217/45 ซ.9 ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ห่อหมก 095-3941892 วิเศษกุล
13 ร้านวังยาวเบเกอร์รี่ นางพวงเพ็ญ นาคมิตร 105/5 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ขนมเบเกอร์รี่ 082-4745885 ต้นสมอ
14 ร้านเค้กเบญจมิตร  -  25/22-23 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ขนมเค้ก/เบเกอร์รี่ 075-823124 ต้นสมอ
15 ร้านเค้กมณีกานต์  - 111 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ขนมเค้ก/เบเกอร์รี่ 089-4446784 ต้นสมอ
16 ร้านขนมไทยโป้ะเซ้ง นายโชติ ทองสุข 43/25 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ขนมไทย(ตามสั่ง) 086-2745866 ต้นสมอ
17 ร้านขนมมงคล 9 อย่าง  -  ชุมชนต้นสมอ ขนมไทย(งานมงคล) 075-212836 ต้นสมอ
18  -  นายเสริม ง่วนสน 36 ถ.บ้านโพธ์ ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
น้ำพริกตะไคร้
เกาหยุกเมืองตรัง
062-3566192 บ้านโพธิ์
19 แสงระวี ขนมไทย นางแสงระวี วั่นสิทธิ์ 180 ถ.พระงาม ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ขนมขึ้น ขนมชั้น เปียกปูน
ขนมบ้าบิ่น ขนมหน้าตั้ง
ข้าวต้มมัด อื่นๆ
086-9462931 ควนขัน
20 ขนมโบราณ
(ป้าดับควนขัน)
นางประดับ หาญกลับ 89 ถ.พระงาม ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ขนมลาสูตรโบราณ
ขนมรู/ขนมเบซัม
ขนมบ้า/ขนมพอง
094-3190792 ควนขัน
21 ขนมจีนป้าณี นางประณี ชูเกิด 5/1 ถ.นางน้อย ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ขนมจีน/ข้าวยำ 075-211132 ควนขัน
22 ไก่ทอดวัดควนขัน นางเปาะ ประมวลศิล  - ไก่ทอด 087-4644713 ควนขัน
23 ร้านขนมจีนป้าเอียด นางจรวย ทองงาม 28 ถ.นางน้อย ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ขนมจีน/ข้าวยำ  - ควนขัน
24 ร้านโรตีบังโด่ นางสาววราภรณ์ กะกา  32 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
(ตรงข้ามคลีนิกนายแพทย์ปรีชา)

เครื่องดื่ม ชาเย็น กาแฟเย็น
ชามะนาว,โอเลี้ยง ,ชาดำเย็น
โอวัลตินเย็น,โรตีกรอบ

โรตีใส่ไข่ โรตีตบ,โรตีระเบิด

084-3069790 วังตอ2
25 ร้านโจ๊กวังตอ น.ส.อัยย์ญาดา ชุมทอง

36/3 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง

อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

อาหารกล่อง เมนูจานเดียว 064-7426238 วังตอ2
26 ร้านโจ๊กวังตอ นางสุภัทรา สินสกุล

36/3 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง

อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

ขนมจีบไส้หมู ไก่ ขนมเกี๊ยวปูอัด
ไส้หมู,ไก่
093-9202654 วังตอ2
27 ตลาดสดเทศบาล นายนริศ ชำบุรี ตลาดสดเทศบาล ปอเปี๊ยะสด-ทอด 090-8953926 ตรอกปลา2
28  - นางสุพิศ สถิตย์ธรรม

18/112 ถ.เพลินพิทักษ์

อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

ขนมเปี๊ยะ โรตี ขนมจีบสังขยา 089-0751618 โคกขัน3
29  -  นางพิสมัย ใจรัด

18/122 ถ.เพลินพิทักษ์

อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

ขนมจีบหมู  080-8636795 โคกขัน3
30  -  รัชนีวรรณ พฤติวิทยากุล ตลาดสดเทศบาลนคารตรัง (ตลาดเก่า)
จำหน่ายช่วงเวลา 4:30-10.00 น.
ขนมซาลาเปาไส้หมูสับ,ไส้ดำ
ไส้สังขยา ลูกละ 10 บาท
089-4694200 วัดกุฎ2
31 32 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาว วารุณี กะกา 32 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ขนมโกสุย (ป้าเหลา) 099-3044022
066-1655124
083-5205561
วังตอ2
32 1/23 ถ.วิเศษกุล สุภัทรา พรเลิศอนันต์ ถนนคนเดินสถานีรถไฟ ข้าวหมกไก่ ข้าวคุกกะปิ 092-1306938 วิเศษกุล2
33 บ้านขนม ดลฤดี  น้ำผุด 277/5 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ขนมไทย ของกวน ข้าวเหนียวสังขยา
ของเชื่อม  วุ้น
087-3908871 วัดกุฎยาราม
34 ฉัตรวดีขนมไทย นายวิระ  เนียมสม 34/82 ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ขนมไทย
ขนมเปี๊ยะ ซาลาเปา กุยช่ายทอด
098-7246857
090-2016995
วัดกุฎยาราม 3
35 บ้านกานต์ นายเดชพนต์  สิงห์สา 231/9 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
  090-2016995 วัดกุฎยาราม 
36 ขนมเปี๊ยะซอย 9 เอมอร  เอี่ยมศรี 231/1  ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ขนมเปียะ 089-4746892 วัดกุฎยาราม 
37 กาแฟสามแยกวัดกุฏ บุญราย  ใจแข็ง 281 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ข้าวเหนียวย่างไส้เผือก ปาท่องโก๋ 063-5404119 วัดกุฎยาราม 
38 ผัดไท เจ๊ยู้ เบญจวรรณ สวัสดิรักษ์ 175/4 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ผัดไท หอยทอด 089-6457842 ตรอกปลา
39

กล้วยทับเมืองตรัง

by.เจ๊นาฎ

นงนาฎ จินกระวี หน้าร้านเอเชีย (ถ.กันตัง) กล้วยทับ มันทับ มันทิพย์ เผือกทิพย์ 062-0328231 ตรอกปลา
40 ก๋วยเตี๋ยวน้ำ บะหมี่น้ำ เย็นตาโฟ นายกฤตยา ผลถาวรกุลชัย ร้านซินจิว ก๋วยเตี๋ยวน้ำ
บะหมี่น้ำ
เย็นตาโฟ
082-9947705 ตรอกปลา
41 ขนมจากใจ สมปอง พาณิชย์กิตติกุล ถนนคนเดินสถานีรถไฟ ขนมจากใจ 089-7276313 ตรอกปลา
42

48/35 ซ.4 ถ.วังตอ

ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง

นางวรรณา ทิพย์วงศ์ 48/35 ซ.4 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง
ขนมหัวร้าน ขนมชั้น
ขนมถัวแปป
086-2682350 วังตอ2
43 ครัวบ้านพี่แอน นางยุพดี บุญมา 48/20 ซ.4 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง
อาหารตามสั่ง 099-0733920 วังตอ2
44 ร้านหม่านเซ่งหลุ่ง ปิยนุช ชูเอน 1 ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง
บะหมี่ไข่ห้วยยอด
ข้าวหมูแดง
081-7142845 กระพังสุรินทร์2
45 ร้านขนมจีนหน้าวัดกะพังสุรินทร์ นางสาวไพพิศ จงใจ 51 ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง
ขนมจีนสูตรโบราณ 075-210884 กระพังสุรินทร์2
46

นางเตือน ร้านเจ๊เตือน
อาหารอีสานอาหารตามสั่ง

นางเตือนใจ แก้วลาย 2/30 ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง
อาหารอีสาน ตามสั่ง 087-3846616 กระพังสุรินทร์2
47 ร้านคู้แจ้นเมี่ยนเปา นางสาวพุดกรอง จุกล่อย 28 ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง
ขนมปังปิ้งเตาถ่าน (ไส้เกายุก) 088-7542848 หลังควนหาญ1
48 ร้านอาหารโกช้อย ขวัญเรือน ลุ้งบ้าน 46  ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง
ร้านอาหารโกช้อย 075-298511 หลังควนหาญ1
49 ร้านกาแฟโกช้อย ชุติมา กองกุลศิริ

64/32 ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง

ร้านกาแฟโกช้อย
ข้าวเหนียวหมู
ติ่มซำ
062-8404962 หลังควนหาญ1
50 ร้านหมูสะเต๊ะเจ๊หนุ่ย
(เจ๊แหม่)หน้าวัดกะพังสุรินทร์
นางสาวจริญญา หลีวิจิตร 57/11ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง
หมูสะเต๊ะ ปอเปี๊ยสด 085-8898881 กระพังสุรินทร์2
51 มันไม่หวาน นายสิรภพ ฝันเชียร 38/192 ถ.วังตอ ซ.2 ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง
เบเกอรี่
-เค้กช็อกโกเลตหน้านิ่ม
-เค้กส้ม
-เค้กบลูเบอรี่ชีสพาย
-เค้กสตอเบอรี่ชีสพาย
-บานอฟฟี่เค้ก
064-5646969
087-4287979
วังตอ 2
52 เจ้ไหมน้ำสมุนไพร สมัย ศันสนะวีรกุล 6 ถ.ควนวิเศษ ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง
น้ำสมุนไพร
-น้ำข้าวโพด
-น้ำอัญชันมะนาว
-น้ำกระเจี๊ยบ
-น้ำลำไย
-น้ำเก็กฮวย
-น้ำแมงลัก
-น้ำมะขาม
-น้ำแครอทมะนาว
-น้ำมะนาว
089-8714616 ตรอกปลา 3