Cover4.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ถนนห้วยยอด ซอย 9

ลงพื้นที่ถนนห้วยยอด ซอย 9 ติดตามการดำเนินการพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ำขัง ทำให้เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่
**** วันที่ 28 เมษายน 2565 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นายถนอมพงศ์ หลีกภัย รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายแบบ ขวัญอ่อน นายกิตติพงษ์ เลิศพลังเวทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง และ นายวิจิตร ด้วงอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักช่าง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ถนนห้วยยอด ซอย 9 ติดตามการดำเนินการพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ำขัง ทำให้เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่

**** ในการนี้ เทศบาลนครตรัง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักช่าง ดำเนินการขุดร่องและขยายทางระบายน้ำ เพื่อให้น้ำที่ขังสามารถระบายได้ โดยขอความอนุเคราะห์ใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ ยังได้ดำเนินการเสริมผิวจราจรเพื่อให้มีช่องทางรถในการสัญจรของพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินงานฯ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยในอนาคต เทศบาลนครตรัง จะร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาออกแบบ เพื่อนำน้ำไปสู่บ่อบำบัดน้ำเสียต่อไป