Cover4.jpg

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเข้าอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน

การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน

รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว

หน้าที่ 4 จาก 11