Cover4.jpg

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา (ตำแหน่งครูอาสาพัฒนาการกีฬา)

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัดเทศบาลนครตรัง

หน้าที่ 9 จาก 10