Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณประโยชน์บริเวณถนนเพลินพิทักษ์ สระน้ำผาสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณประโยชน์บริเวณถนนเพลินพิทักษ์ สระน้ำผาสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด