หน่วยตรวจสอบภายใน  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เทศบาลนครตรังพร้อมเดินหน้าจัดตั้งหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19

เทศบาลนครตรัง พร้อมเดินหน้าจัดตั้งหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 หมู่บ้านสีฟ้า ในเขตชุมชน

****วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเมขลาเทศบาลนครตรัง ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นางสุดใจ ทองย้อย รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด - 19 หมู่บ้านสีฟ้า จังหวัดตรัง ในเขตชุมชนของเทศบาลนครตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการจัดตั้งหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 หมู่บ้านสีฟ้าจังหวัดตรังในเขตชุมชนเทศบาลนครตรัง เพื่อสร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโควิด–19 ภายใต้การดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของ ศบค.และรัฐบาล
***หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 หมู่บ้านสีฟ้าจังหวัดตรังในเขตชุมชน โดยมีการให้ความรู้ในการป้องกันตามมาตรการ D- M- H -T – T - A โดย อสม. และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ เช่น แฟนเพจ PR nakorntrang / หอกระจายข่าว ฯลฯและอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม
**** ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ประชุมและมอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมในฐานะฝ่ายเลขานุการประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ในการร่วมขับเคลื่อนและดำเนินการจัดตั้งชุมชนในเขตของเทศบาลนครตรังเพื่อเป็นหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด - 19 #หมู่บ้านสีฟ้า ของจังหวัดตรังต่อไป

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายสัญญา ศรีวิเชียร
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

ความรู้เกี่ยวกับ COVID - 19  

   

การจัดการความรู้ (KM)  

   

จุดติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

สถิติผู้เข้าชม  

วันนี้ 1725

เมื่อวานนี้ 1371

สัปดาห์นี้ 3096

เดือนนี้ 15439

รวมทั้งหมด(ตั้งแต่ 1 ต.ค.60) 380500

Currently are 20 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions