Cover4.jpg

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ