Cover4.jpg

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 (อาคาร 2 ชั้น) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ