Cover4.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาชุดการแสดงพิธีเปิด เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง สายรุ้งเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ