Cover4.jpg

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ,โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ