Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล โรงยิม 2 สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด