Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณชุมชนโคกยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณชุมชนโคกยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด