Cover4.jpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประมูลจ้างปรับปรุงทางเท้าภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประมูลราคาให้เช่าอสังหาริมทรัพย์อาคารพาณิชย์ ค.ส.ล. 2 ชั้น ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

หน้าที่ 192 จาก 196