Cover4.jpg

ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโปรแกรมบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เทศบาลนครตรัง เรื่อง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เทศบาลนครตรัง เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๘ รายการ

ประกาศ เทศบาลนครตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๒ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการาติดตั้งประตูบังตาเหล็กยืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานรักษาความสะอาด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 4 จาก 304