Cover4.jpg

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เทศบาลนครตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

ประกาศ เทศบาลนครตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด